Aquaria KLCC

Interior view of Aquaria KLCC near Hotel Maya Kuala Lumpur

The Aquaria KLCC is an oceanarium located beneath Kuala Lumpur Convention Center within Kuala Lumpur City Center in Kuala Lumpur, Malaysia.

Jalan Pinang 50088 Kuala Lumpur Malaysia